poniedziałek, 2 grudnia 2013

Należy zgłosić swój udział w Konkursie przesyłając wykonaną Pracę Konkursową za pośrednictwem odpowiedniej strony w aplikacji konkursowej. Jedynie prace przesłane za pośrednictwem ww. aplikacji są brane pod uwagę przy wyborze Laureatów.

Nagrody

Nagroda Dzienna w postaci tuszu do rzęs Big & Beautiful BFly (120 sztuk) o wartości 36,98 złotych) Nagroda Główna w postaci dwóch zestawów świątecznych Astor o łącznej wartości 73,98 złotych (20 sztuk)
link

0 komentarze:

Prześlij komentarz