poniedziałek, 25 listopada 2013

W czasie trwania konkursu odbędzie się łącznie 75 edycji konkursu, po 5 dziennie od poniedziałku do piątku pomiędzy 2 a 20 grudnia 2013 r.
Słuchacze zgłaszają się do konkursu poprzez wypełnienie formularza na stronie konkursowej. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego polega na podaniu imienia osoby, której chce się wręczyć prezent oraz opis prezentu z ciekawym uzasadnieniem.
Do finału każdej z edycji konkursu, komisja konkursowa wybiera trzech uczestników, którzy są autorami zgłoszeń z najciekawszym opisem prezentu i uzasadnieniem. W trakcie połączeń telefonicznych osoba wyznaczona przez Komisję zadaje każdej z trzech osób pytania dotyczące szeroko pojętych zagadnień z zakresu kultury i stylu życia. Spośród wszystkich odpowiedzi Komisja wybiera jednego uczestnika w jej ocenie najciekawszego, który weź mie udział w wejściu finałowym na antenie radia Eska.

Nagrody

a) 75 kart upominkowych, każda o wartości 100 zł brutto, do wykorzystania w sieci sklepów H&M w Polsce do 31 marca 2014 roku.
b) 75 nagród (produktów lub usług) o maksymalnej wartości 4.000 zł wskazanych przez uczestników w zgłoszeniu konkursowym lub ich równowartość wskazana przez uczestnika w zgłoszeniu konkursowym. Organizator zastrzega sobie prawo zamiany nagrody na ich równowartość w zł.
link

0 komentarze:

Prześlij komentarz