piątek, 1 listopada 2013

Zadaniem konkursowym jest: samodzielne wykonanie opisu (utwór powinien wynosić maksymalnie 4 strony A5) lub wykonanie na papierze, pracy plastycznej w formacie nie większym niż A3 (niedopuszczalne będą w szczególności prace przestrzenne, malowane na szkle, czy wykonane z plasteliny),na temat „Moje marzenie” (dalej Praca) i przesłanie Pracy z naklejoną na niej Naklejką na której zaznaczono wybraną Nagrodę i dołączonym Paragonem.
W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik powinien nabyć przynajmniej jedno opakowanie jednostkowe Produktów Promocyjnych oraz zachować potwierdzający zakup paragon/y

Nagrody

Nagrodami 150 spośród poniższych urządzeń, wg wyboru nagrodzonych uczestników konkursu:
a) MANTA tablet DUO POWER HD MID 706 o wartości 184,50-. zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery zł 50/100) brutto.
b) MANTA E-INK E-book Reader EBOOK04B o wartości 307,50,- zł (słownie: trzysta siedem 50/10) brutto każdy wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 35,- zł (słownie: trzydzieści pięć), w związku z czym wartość łączna jednej nagrody wynosi 342,50,- zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa 50/100);
c) MANTA Smarthpfone Duo Galactic MS 4701 o wartości 479,70,- zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć 70/100) brutto każdy wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 54,- zł (słownie: pięćdziesiąt cztery), w związku z czym wartość łączna jednej nagrody wynosi 533,70,- zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy 70/100).
link

0 komentarze:

Prześlij komentarz