Konkursy internetowe, konkursy fotograficzne dla wszystkich małych i dużych.

piątek, 1 listopada 2013

15.12 Konkurs "Mlekołaki spełniają marzenia" - konkurs promocyjny

Zadaniem konkursowym jest: samodzielne wykonanie opisu (utwór powinien wynosić maksymalnie 4 strony A5) lub wykonanie na papierze, pracy plastycznej w formacie nie większym niż A3 (niedopuszczalne będą w szczególności prace przestrzenne, malowane na szkle, czy wykonane z plasteliny),na temat „Moje marzenie” (dalej Praca) i przesłanie Pracy z naklejoną na niej Naklejką na której zaznaczono wybraną Nagrodę i dołączonym Paragonem.
W celu wzięcia udziału w konkursie Uczestnik powinien nabyć przynajmniej jedno opakowanie jednostkowe Produktów Promocyjnych oraz zachować potwierdzający zakup paragon/y

Nagrody

Nagrodami 150 spośród poniższych urządzeń, wg wyboru nagrodzonych uczestników konkursu:
a) MANTA tablet DUO POWER HD MID 706 o wartości 184,50-. zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery zł 50/100) brutto.
b) MANTA E-INK E-book Reader EBOOK04B o wartości 307,50,- zł (słownie: trzysta siedem 50/10) brutto każdy wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 35,- zł (słownie: trzydzieści pięć), w związku z czym wartość łączna jednej nagrody wynosi 342,50,- zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa 50/100);
c) MANTA Smarthpfone Duo Galactic MS 4701 o wartości 479,70,- zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć 70/100) brutto każdy wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 54,- zł (słownie: pięćdziesiąt cztery), w związku z czym wartość łączna jednej nagrody wynosi 533,70,- zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy 70/100).
link

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

About Us

DeepBlog

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum rhoncus vehicula tortor, vel cursus elit. Donec nec nisl felis. Pellentesque ultrices sem sit amet eros interdum, id elementum nisi ermentum.Vestibulum rhoncus vehicula tortor, vel cursus elit. Donec nec nisl felis. Pellentesque ultrices sem sit amet eros interdum, id elementum nisi fermentum.
Recent

recentposts

Random

randomposts