poniedziałek, 21 października 2013

adaniem Uczestników I etapu Konkursu jest:
- wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Konkursowej, w tym podać określone w nim dane osobowe Uczestnika, które są niezbędne do weryfikacji przez Organizatora, czy Uczestnik spełnia warunki udziału w Konkursie oraz do jego przeprowadzenia;
- wykonać zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytania: Jak dbasz o swoja cerę? Dlaczego to właśnie Ty powinnaś przetestować szczoteczke VisaPure do twarzy?
- i przesłać do Organizatora zadania odpowiedź (zwana jest dalej "Materiałem") za pośrednictwem formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie Konkursowej;
- wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie;
- wyrazić zgodę na publikację przez Organizatora oraz Fundatora na stronach internetowych: swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w razie przyznania Uczestnikowi tytułu Zwycięzcy Konkursu;
- wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek przedmiotu testu lub nagrody.

Nagrody

5 urządzeń Philips VisaPure o wartości 679 pln
link
Categories:

0 komentarze:

Prześlij komentarz