środa, 2 października 2013

Uczestnicy zgłaszają zdjęcia swoich dzieci w wieku 1 rok – 3 lata poprzez umieszczenie ich zdjęć w aplikacji Facebook "Mały Ambasador Happy Baby". Kazdy uczestnik moze zgłosić jedno zdjęcie.

Nagrody
Nagrodą główną, którą otrzyma autor zdjęcia wybranego przez Komisję Konkursową jest sesja fotograficzna dla dziecka przygotowaną przez studio MILKart, nagroda rzeczowa od firmy MARKO oraz 2 pojedyncze zaproszenia upowazniające do wstępu na Wydarzenie, aktywne w dniach 19 lub 20 października 2013.
Nagrodą dla autora, który uzyskał największą liczbę głosów jest nagroda rzeczowa od firmy MARKO, Partnera Merytorycznego targów Happy Baby oraz 2 pojedyncze zaproszenia upowaŜniające do wstępu na Wydarzenie, aktywne w dniach 19 lub 20 października 2013.
Nagrodą dla autora, który uzyskał drugą największą liczbę głosów jest nagroda rzeczowa od firmy Pati i Maks, Partnera Strategicznego targów Happy Baby oraz 2 pojedyncze zaproszenia upowazniające do wstępu na Wydarzenie, aktywne w dniach 19 lub 20 października 2013
 link
Categories:

0 komentarze:

Prześlij komentarz