poniedziałek, 28 października 2013

Każdy z uczestników może przysłać maksymalnie 3 zdjęcia, związane z tematem: tolerancja światopoglądowa, religijna, seksualna, narodowościowa, walka z dyskryminacją mniejszości i nienawiścią.

Nagrody
I miejsce – nagroda o wartości 2 500 zł,
II miejsce – nagroda o wartości 1 500 zł,
III miejsce – nagroda o wartości 1 000 zł.
link

0 komentarze:

Prześlij komentarz